De Stichting Sieradencollecties is voor de bekostiging van haar activiteiten in grote mate afhankelijk van giften in geld. De stichting heeft sinds 1 januari 2016 de status van een zgn. ‘culturele ANBI’ en daarom kunnen giften aan de stichting door de schenker worden opgevoerd als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Daarvoor gelden een aantal regels, die staan toegelicht op de site van de Belastingdienst.

Als u een gift in geld of natura wilt doen aan onze stichting kunt u contact met ons opnemen.