De Stichting Sieradencollecties is voor de bekostiging van haar activiteiten in grote mate afhankelijk van giften in geld. De stichting heeft sinds 1 januari 2016 de status van een zgn. ‘culturele ANBI. Dat betekent dat schenkingen aan SSC fiscaal aftrekbaar zijn. Dat geldt zowel voor geldelijke giften als giften in natura (collecties). Lees meer hierover in de handleiding ANBI op onze website en de toelichting op de site van de Belastingdienst.

Als u een gift in geld of natura wilt doen aan onze stichting kunt u contact met ons opnemen.