Jaarrekening 2016

Het bestuur heeft de jaarrekening voor 2016 uitgewerkt en online geplaatst. Deze kunt u hier downloaden.

In dit nieuwsbericht treft u een korte samenvatting met de belangrijkste financiële gegevens voor 2016.
het exploitatieverlies bedraagt € 200
het eigen vermogen op 31 december 2016 bedroeg € 2.452
de stichting ontving 4 geldelijke giften voor in totaal € 275.

De stichting heeft geen schulden. De stichting heeft wél in bruikleen gekregen de collectie Ober, ca 150 sieraden groot met een getaxeerde waarde van € 45.000. De stichting heeft zich verplicht op zoek te gaan naar een permanente bewaarplek.

De stichting heeft in 2016 drie openbare bijeenkomsten voor verzamelaars georganiseerd en twee brainstorm vergaderingen met deskundigen. De Belastingdienst heeft de stichting de ANBI-status toegekend met ingang van 1 januari 2016. Alle activiteiten passen in wat de Stichting voor ogen staat: particuliere sieraadcollecties voor het nageslacht veilig te stellen en toegankelijk te maken.